متن سربرگ خود را وارد کنید

طراحی اپلیکیشن های وکب

اپلیکیشن آموزش زبان کودک.

با استفاده از های‌وکب کودک می‌تواند با شیوه‌ای مشابه، الفبای انگلیسی را، هم برای حروف بزرگ هم برای حروف کوچک، بیاموزد. برای استفاده از های‌وکب نیاز به همراهی بزرگسال نیست و کودک می‌تواند به‌تنهایی از برنامه و آزمون‌ها استفاده کند. البته همراهی فرد بزرگسال می‌تواند به آموزش کمک کند،

اما به طور کلی برنامه به شکلی طراحی شده که کودک به تنهایی می‌تواند از آن استفاده کند.آزمون‌ها استفاده کند. البته همراهی فرد بزرگسال می‌تواند به آموزش کمک کند،

تصاویری از محیط اپلیکیشن

دیدگاه شما

‫0/5 ‫(0 نظر)