بارکد مخصوص خود را بسازید!

اگر به تازگی به فکر ایجاد بارکد برای کاربرد تجاری یا شخصی افتاده اید و اطلاعات چندانی درباره نوع بارکد مورد نیاز خود ندارید در این سایت امکان ساخت بارکد آنلاین به همراه انواع متنوعی از بارکد ساز خطی در دسترس است.

نوع بارکد را انتخاب نمایید، اطلاعات خود را وارد کنید. بارکد شما آماده است! شما می توانید آن را ذخیره کنید و در صورت نیاز از طریق گزینه تنظیمات اندازه عکس و حاشیه آن را تغییر دهید. همچنین میتوانید به طور مستقیم آن را به اشتراک بگزارید، هم برای صفحات اینترنتی هم به صورت آدرس عکس. در نهایت می توانید از طریق گزینه چاپ بارکد خود را بر روی کاغذ پرینت نمایید.

بارکد ساز تبلیغات اصفهان

فهرست